Home ZorgSpraak

ZorgSpraak

Samen met thuishulporganisatie i-mens en softwareontwikkelaar Ingenix slaan we de handen in elkaar om een digitale oplossing te ontwikkelen om de druk op de thuisverpleegkundigen te verlichten en de zorgkwaliteit voor de patiënt te verhogen.

Deze ontwikkeling moet medicatiebeheer optimaliseren en administratieve verwerking bij verpleegkundigen vergemakkelijken. De innovatie omvat twee belangrijke componenten. Speech-to-text technologie wordt ingezet voor de administratie van thuiszorgverpleegkundigen, waardoor verslaggeving efficiënter wordt. Om apothekers vlot te kunnen inschakelen voor het klaarzetten van medicatieboxen, wordt ook een medicatiereservatieplatform opgezet. Zo werken apothekers en thuisverpleegkundigen beter samen en kunnen medicatiefouten vermeden worden.

Het project streeft naar een meer geïntegreerde zorg, door een tastbare verbetering van de efficiëntie, werkbaarheid en samenwerking, en het verhogen van de kwaliteit van de thuiszorg. De samenwerking met de zorgproeftuin biedt een waardevolle kans om de innovatie in een breed zorgnetwerk uit te testen. Hierdoor kan er discipline- en organisatieoverstijgend getest worden in een realistische zorgomgeving voordat het op grote schaal wordt uitgerold. Deze proeftuin dient als de brug tussen ontwikkeling en daadwerkelijke implementatie in de zorgpraktijk.

Hierbij worden we begeleid door de proeftuin Health-e-Novation (vanuit Eerstelijnszone Brugge in samenwerking met POM West-Vlaanderen) binnen het Interreg-project CrossCare 2.0.

Gefinancierd door:

Logo Interreg
Logo CrossCare
Logo Ministerie van Economische Zaken

Trajectpartners:

Logo Ingenix
i-mens logo

Proeftuinpartners:

Logo Eerstelijnszone Brugge
Logo POM West-Vlaanderen